ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Home / Νέα / Εκδηλώσεις / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η  ΕΚΑΕ (Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας)
&

η ΠΕΙΚ (Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών)
&

η ΠΕΙΜΧΑ (Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης )

με την ευγενική χορηγία των εταιρειών

σας προσκαλούν στην Αθήνα σε Ημερίδα με θέμα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR στον ΤΟΜΕΑ της ΥΓΕΙΑΣ»

Τρίτη 20 Μαρτίου (18:00 – 21:00)

Athens Avenue HotelΛεωφόρος Συγγρού 182, Αθήνα

Στόχος της Ημερίδας είναι να παρουσιαστεί ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ο οποίος θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών από στις 25/5/2018. Οι Ομιλητές θα αναλύσουν τα θέματα της ιδιαίτερης εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στο Τομέα της Υγείας, στον οποίο έχουμε συλλογή και επεξεργασία «ευαίσθητων δεδομένων».

Συντονιστής της Ημερίδας

Κλεόβουλος Αλεξιάδης

Μέλος ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ομιλητές

Νικόλαος Νικολινάκος

Νομικός Σύμβουλος, Νομική εταιρία «Νικολινάκος – Λάρδας & Συνεργάτες»

«Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: οργάνωση και προετοιμασία για την πλήρη συμμόρφωση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο»

Γεώργιος Αγγούρης 

Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. *

«Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Ε.Ο.Π.Π.Υ.- Ασφάλεια δεδομένων»

 

Αργυρώ Χατζοπούλου

Governance Manager, Information Security Highest Specialist  *

TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ

«Η σημασία της ενημέρωσης & της εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στον τομέα της υγείας »

 

Φώτης Ρωμούδης

Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων της SIGMASOFT

« Εργαλεία & λύσεις για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον GDPR»

 

Κωνσταντίνα Ράσση

Senior Consultant της Alpha Plan Consultants

«Ο κρίσιμος ρόλος του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) στους παρόχους υπηρεσιών Υγείας »

*(έχει προσκληθεί)

Η είσοδος στην Ημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ και αφορά αποκλειστικά στελέχη οργανισμών & εταιρειών που δραστηριοποιούνται

στον τομέα της παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Για τη συμμετοχή σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία Ηλεκτρονικής Δήλωσης Συμμετοχής

Για να συμπληρώστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  πατήστε εδώ

Για να δείτε το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πατήστε εδώ

Recent Posts
CONTACT US

Send us your message and we will contact you as soon as possible.