Στην Sigmasoft δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις πληροφορικής, λογισμικού και υπηρεσιών στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Η ομάδα της Sigmasoft αναπτύσσει εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, στους τομείς της Υγείας (eHealth & mHealth), της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.

Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με περισσότερους από 3.500 ιατρούς, φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρίες και δημόσιους οργανισμούς να έχουν εμπιστευτεί τις λύσεις λογισμικού και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας προσφέρουν εύχρηστο, φιλικό και αποδοτικό περιβάλλον εργασίας στους επαγγελματίες υγείας και βοηθούν στην αποτελεσματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, υψηλού επιπέδου ασφάλειας, σε ασθενείς και ευαισθητοποιημένα άτομα σε θέματα υγείας και ευεξίας.

Ίδρυση

 • 2013

Γραφεία

 • Αθήνα
 • Θεσσαλονίκη

Τομέας

 • Ανάπτυξη Λογισμικού

Λύσεις & Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας

 • Επαγγελματίες Υγείας (Ιατρούς, Φαρμακοποιούς)
 • Φαρμακευτικές Εταιρίες
 • Διαγνωστικά Κέντρα
 • Νοσοκομεία
 • Ιδιωτικές Κλινικές
 • Δημόσιοι Οργανισμοί

Λύσεις & Υπηρεσίες GDPR

Ποιοι Είμαστε

Στην Sigmasoft αξιοποιούμε την παγκοσμίου κλάσης τεχνογνωσία μας και την εμπειρία που διαθέτουμε για να απλοποιήσουμε την πρόσβαση και να βελτιώσουμε την ποιότητα στην αυτοματοποίηση υπηρεσιών του συστήματος υγείας, ενώ εξασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Καθημερινά αναπτύσσουμε και υποστηρίζουμε:

 • καινοτόμα προϊόντα λογισμικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες eHealth και mHealth για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • υπηρεσίες και λύσεις για την συμμόρφωση στο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR

ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
&
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Τι Κάνουμε

 • Ανάπτυξη λογισμικού, ενημέρωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής, ιατρικής τεχνολογίας και ασφάλειας.
 • Ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της έρευνας και της υψηλής τεχνολογίας στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας και της ασφάλειας.
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης , και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας, και Security.
 • eHealth & mHealth
 • Συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
CONTACT US

Send us your message and we will contact you as soon as possible.