Κλινικές Μελέτες

Πληροφοριακά συστήματα για την προεπιλογή ασθενών που συμμετέχουν στη διεξαγωγή Κλινικών Ερευνών.

Ως επίσημος αντιπρόσωπος της ελβετικής εταιρίας Clinerion για την Ελλάδα και την Κύπρο, παρέχουμε σημαντική βοήθεια στην επιτάχυνση της διαδικασίας της κλινικής έρευνας, μέσα από την ενσωμάτωση περισσότερων γιατρών και ιδρυμάτων υγείας από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, στην πρωτοποριακή πλατφόρμα της Clinerion, Patient Network Explorer.

Η πλατφόρμα Patient Network Explorer, της Clinerion, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην επιτάχυνση της διαδικασίας των κλινικών μελετών, διεξάγοντας αναζητήσεις για τους κατάλληλους υποψήφιους ασθενείς κλινικών μελετών σε πραγματικό χρόνο και σε πολλαπλά δίκτυα νοσοκομείων, ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών των νοσοκομείων (EHRs).
Στόχος μας να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη του Τομέα των Κλινικών Ερευνών και στην αμεσότερη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και νέα αποτελεσματικά φάρμακα.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 

CONTACT US

Send us your message and we will contact you as soon as possible.