eHealth Forum 2016

Home / Νέα / Εκδηλώσεις / eHealth Forum 2016

Το eHealth Forum 2016 γίνεται τόπος συνάντησης & ανταλλαγής  ιδεών,
για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων
και της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το eHealth Forum, πραγματοποιείται φέτος στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2016, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, με σκοπό να ενισχύσει τον ρόλο του e-health ως καταλύτη
μεταρρύθμισης και μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας και να συνεχίσει τη συζήτηση για την ηλεκτρονική υγεία.

Το πρώτο ελληνικό eHealth Forum οργανώθηκε με επιτυχία το 2015, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για ένα forum για την ηλεκτρονική υγεία, όπου θα συναντώνται
οι ειδικοί της πληροφορικής, ιατροί και άλλοι επαγγελματίες της υγείας, η πολιτεία σε όλα τα επίπεδα, αλλά και διακεκριμένοι επιστήμονες, αξιωματούχοι και ιθύνοντες από το εξωτερικό.
Το ενδιαφέρον των συνέδρων για μια επόμενη συνάντηση το 2016, ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση και να παρουσιαστούν ερευνητικά έργα και εφαρμογές, σηματοδοτεί τη δυναμική
της νέας αυτής διοργάνωσης.

Όπως γνωρίζετε, ο χώρος της ηλεκτρονικής υγείας είναι ένα πεδίο που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη σε όλο το δυτικό κόσμο, η οποία θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια.
Παρουσιάζει, λοιπόν, εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς αποτελεί ευκαιρία οικονομικής και επιστημονικής ανάπτυξης. Εξάλλου, η χώρα μας –παρά την οικονομική κρίση- έχει να παρουσιάσει
σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας. Το ehealth αποδεικνύεται δηλαδή, μοχλός ανάπτυξης, ενώ παράλληλα αποτελεί φορέα μεταρρύθμισης του υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της δυναμικής αγοράς που περιστρέφεται γύρω από τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες φιλοδοξούμε, σε βάθος χρόνου,το eHealth Forum να γίνει
τόπος συνάντησης, ανταλλαγής και συζήτησης ιδεών, διασυνδέοντας τους ιθύνοντες της ηλεκτρονικής υγείας από Βόρεια & Δυτική Ευρώπη με την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων,
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Πιστεύουμε ότι ένα Forum πρέπει να προσελκύει ανθρώπους από όλους τους χώρους, δίνοντας βήμα σε όλες τις απόψεις, και να αποτελεί πεδίο,
όπου οι ιδέες εξελίσσονται, ωριμάζουν και μετουσιώνονται σε έργα επωφελή για την κοινωνία και την οικονομία.

Το eHealth Forum επιδιώκει να καλύψει κατά το δυνατόν το ευρύ πεδίο της ηλεκτρονικής υγείας, όπου δραστηριοποιούνται επιστημονικές εταιρείες της πληροφορικής καθώς και
της εργαστηριακής και κλινικής ιατρικής. Φέτος, το eHealth Forum διοργανώνει το συνέδριο σε συνεργασία με το HL7 Hellas, την ECHAlliance, το Ελληνικό Δίκτυο EIP on AHA,
την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), καθώς και με την πολύτιμη υποστήριξη των IHE Europe, EHTEL, HL7 International,
του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), της Open Health Alliance και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ).
Παράλληλα, απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή σε ελληνικούς και ξένους επιστημονικούς φορείς της πληροφορικής και της εργαστηριακής και κλινικής ιατρικής,
ενώ επιδιώκει και τη συμμετοχή της Επιτροπής της Ε.Ε.

Η έκθεση θα βασιστεί στη διάδραση με τις εφαρμογές και στη «βιωματική» εμπειρία του κοινού βάζοντας τον χρήστη στο επίκεντρο. Θα δοθεί έμφαση στις καινοτόμες εφαρμογές IT,
wearables, και εφαρμογές του Internet of Things για την υγεία και την ευεξία.

Σε έναν χώρο όπως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπου οι διεργασίες είναι έντονες και οι πολιτικές και στρατηγικές για την ηλεκτρονική υγεία υπό διαμόρφωση,
το eHealth Forum επιδιώκει να αποτελέσει τόπο συνάντησης όσων ασκούν και σχεδιάζουν τις πολιτικές αυτές, προερχόμενων τόσο από την Ελλάδα, όσο και από ευρωπαϊκά κράτη
και χώρες της ευρύτερης περιοχής. Προκειμένου να καλύψει το κενό πληροφόρησης που υπάρχει για τις χώρες των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, το eHealth Forum
θα πραγματοποιήσει Έρευνα για τη χαρτογράφηση της ηλεκτρονικής υγείας στις χώρες αυτές και θα την παρουσιάσει στο συνέδριο του Οκτωβρίου, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ συνέδρων
από τη νοτιοανατολική και από τη δυτική Ευρώπη. Ειδικότερα για την Ελλάδα η έρευνα θα είναι περισσότερο εκτεταμένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το eHealth Forum 2016 αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για συζήτηση στην ηλεκτρονική υγεία σε ανώτατο επίπεδο, αλλά και μεταξύ φορέων του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, του ακαδημαϊκού και του ερευνητικού χώρου για τα πληροφορικά συστήματα. Επίσης,για τις ενέργειες επικοινωνίας των έργων ηλεκτρονικής υγείας με αναπτυξιακό
ορίζοντα, ή και για την επικοινωνία δράσεων εκπαίδευσης σε θέματα eHealth ή εφαρμογών για την ενημέρωση των πολιτών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το eHealth Forum 2016 έχει περιθώρια να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα.

Στόχοι της διοργάνωσης

Το eHealth Forum έχει θέσει τους παρακάτω άμεσους και μακροπρόθεσμους στόχους:

• να αναδειχθεί ως σημείο αναφοράς για την ηλεκτρονική υγεία στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (Βαλκάνια, Nοτιοανατολική Ευρώπη & Μεσόγειο)
• να αποτελέσει τόπο συνάντησης όσων ασκούν και σχεδιάζουν τις πολιτικές για την ηλεκτρονική υγεία
• να παρέχει το πλαίσιο για συζήτηση μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, του ακαδημαϊκού και του ερευνητικού χώρου για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• να εδραιωθεί ως άρτια επιστημονική διοργάνωση ανοιχτή στους επιστήμονες της υγείας και της πληροφορικής
• να δώσει βήμα στους εκπροσώπους ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, πανεπιστημιακών του τομέα της υγείας αλλά και συλλόγων ασθενών ώστε να εκφράσουν τις ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών ηλ. υγείας
• να παρουσιάζει προϊόντα και υπηρεσίες ehealth που αφορούν τους ειδικούς, αλλά και τους χρήστες
• να είναι ανοιχτό στις νεοφυείς επιχειρήσεις, παρέχοντας ευκαιρίες για αναγνωρισιμότητα & δικτύωση
• να φιλοξενεί μια έκθεση με έμφαση στην καινοτομία, με εφαρμογές IT, wearables, και εφαρμογές του Internet of Things στους τομείς της υγείας και της ευεξίας
• να υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση στην παρουσίαση των εκθεμάτων και να προσφέρει μια «βιωματική» εμπειρία στους επισκέπτες.

Σε ποιους απευθύνεται

• Επαγγελματίες της υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς κλπ.)
• Ειδικούς της πληροφορικής
• Επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς φορείς του ψηφιακού χώρου και του χώρου της υγείας
• Συλλόγους Ασθενών
• Στελέχη επιχειρήσεων
• Διοικητικά στελέχη του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υ.Πε., διοικήσεις υπηρεσιών υγείας, οργανισμούς)
• Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους, Περιφέρειες)
• Οικονομολόγους της Υγείας
• Πολιτικούς
• Investment Funds
• Start ups

Γιατί να συμμετέχετε στο Forum

• Για να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τομέα της ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σήμερα.
• Για να ακούσετε περιζήτητους ομιλητές, ειδικούς στις καινοτόμες εφαρμογές της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών.
• Για να ενισχύσετε τους επαγγελματικούς δεσμούς με κομβικούς πελάτες & κορυφαία στελέχη της αγοράς όχι μόνο από την Δυτική, αλλά και από τη Ν.Α. Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
• Για να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε στη συζήτηση για τη στρατηγική και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του eHealth σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Για να εξασφαλίσετε προβολή της εταιρείας ή του οργανισμού σας στη μοναδική διοργάνωση για το ehealth στην Ελλάδα και να συνδέσετε την ταυτότητά σας με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές.
• o Για να δικτυωθείτε με εταιρείες, οργανισμούς, επιστήμονες και στελέχη με ειδίκευση σε ευρύ φάσμα αντικειμένων που συνδέονται με την ηλεκτρονική υγεία: eHealth & mHealth, ιατροτεχνολογικές συσκευές, εφαρμογές ΙοΤ, ιατρική παρακολούθηση εξ αποστάσεως, λογισμικά υπηρεσιών υγείας, ασφάλεια δεδομένων, πρότυπα, υπηρεσίες επικοινωνίας και marketing για τον υγειονομικό τομέα κ.ά.

Θεματολογία του eHealth Forum 2016

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών στην υγεία είναι αναγκαία για την προώθηση της μεταρρύθμισης του υγειονομικού συστήματος και επομένως δρα ως καταλύτης για τις αναγκαίες αλλαγές. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας σε πολλαπλούς τομείς: έρευνα, βιομηχανία, υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών…

Στη βάση αυτή, το eHealth Forum 2016 θα περιλαμβάνει τα πλέον επίκαιρα θέματα που βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της «ψηφιακής ατζέντας» στην Ευρώπη και επίσης, άλλα ζητήματα και εξελίξεις των επιστημών γύρω από τις τεχνολογίες της πληροφορίας.

Μερικές από τις θεματικές ενότητες του eHealth Forum 2016:

1. Το πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας
o Θεσμικό πλαίσιο (Ευρώπη, Ελλάδα, Τηλεϊατρική, Προστασία προσωπικών δεδομένων, διαχείριση φαρμάκου)
o Στρατηγικές προσεγγίσεις στην ηλεκτρονική υγεία
o Χρηματοδότηση δράσεων ηλεκτρονικής υγείας
o Καινοτομία και έρευνα
o eSkills στην Υγεία
2. Η ηλεκτρονική υγεία στην πράξη σήμερα
o Διαλειτουργικότητα, κωδικοποιήσεις
o Πιστοποίηση εφαρμογών και λογισμικού – Διαχείριση ποιότητας ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων
o Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας
o Υπηρεσίες Cloud στην υγεία
3. Κλινική διαχείριση χρόνιων νοσημάτων
o Μητρώα ασθενών
o Θεραπευτικά πρωτόκολλα
o Integrated Care
4. Ο ασθενής στο επίκεντρο: Mobile Health Applications
o Καινοτομία – τεχνολογικές εξελίξεις
o Υγιής γήρανση – Silver Economy
o Fitness & well-being
o Precision medicine
5. Big Data
o Real time data analytics
o Personalized Health
o Βιοπληροφορική
6. Data-aware medical devices
o Internet of Things και υγεία
o Iατροτεχνολογικά προϊόντα
7. Cyber-security – Κυβερνοασφάλεια
o Διαχείριση ηλεκτρονικών απειλών
o Λύσεις προστασίας – διασφάλισης δεδομένων
8. Behavioural Change
o Πρόληψη – Αγωγή Υγείας
o Ενδυνάμωση του ασθενή (Patient empowerment)
o Η επίδραση των σύγχρονων τεχνολογιών στη σχέση Ιατρού-Ασθενή
o Κοινωνικά Δίκτυα

Το eHealth Forum 2016 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, όπως το eHealth Forum 2014, το ευρωπαϊκό φόρουμ για την ηλεκτρονική υγεία,
που διοργάνωσε η Mindwork στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Recent Posts
CONTACT US

Send us your message and we will contact you as soon as possible.